top of page

第一屆Essence Youth Music Carnival完滿結束

一連五日的密集排練和表演,七首樂曲,一首重奏,

突如其來的颱風,面對種種挑戰,我們仍能渡過難關,演出成功

短短的五天,享受不同風格的音樂,結識新朋友,快樂盡在不言中Bình luận

Đã xếp hạng 0/5 sao.
Chưa có xếp hạng

Thêm điểm xếp hạng
bottom of page